13 Mohd Hafizal bin Mohamad @ Alias

Warganegaramas Malaysia
KedudukanPertahanan
PasukanTerengganu FC
Pasukan LepasTerengganu FC